Κατοχύρωση Domain names

Η iSOL αναλαμβάνει όλη την διαδικασία καταχώρησης του domain σας.

Καταχώρηση Domain .gr

Σύμφωνα με το νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών Κατοχύρωσης, Ανανέωσης και Μεταβίβασης domain names με κατάληξη (.gr) υπό την εποπτεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (E.E.T.T.) η iSOL Internet Solutions ΕΠΕ είναι από τους πρώτους Καταχωρητές που πιστοποιήθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Τ, ενώ το Ίδρυμα Τεχνολογίας κι Έρευνας (ΙΤΕ) αναλαμβάνει πλέον το ρόλο του Μητρώου και παύει να λειτουργεί ως Καταχωρητής.

Ειδικότερα, το νέο θεσμικό πλαίσιο που υιοθέτησε πρόσφατα η ΕΕΤΤ, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ιδιώτη ή επιχείρηση να απευθυνθεί στην iSOL Internet Solutions ΕΠΕ για:

- Κατοχύρωση του domain στους χώρους:. gr,. com.gr,. net.gr,. org.gr,. edu.gr, gov.gr
- Ανανέωση του domain
- Αλλαγή στοιχείων (π.χ. primary DNS server)
- Μεταβίβαση του domain σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
- Επιλογή της iSOL Internet Solutions ΕΠΕ ως ΚαταχωρητήΚατοχύρωση Domains .com /.net / .org / .info / .biz

Tα .com, .net, .org domains γίνοται register απευθείας από την iSOL.Καταχώρηση .eu

Τα Όνοματα Χώρου .EU είναι τα επίσημα ονόματα χώρου των εταιριών και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα .EU προβλέπεται να είναι ανάλογης αξίας και σημασίας με τα .COM ονόματα χώρου καθώς δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο όνομα χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις:

- Επιχειρήσεις που έχουν κεντρικά γραφεία, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση
- Αναγνωρισμένοι οργανισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζημιώνουν τους Εθνικούς νόμους.
- Φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.