Κατασκευή E-SHOP:
(Με προϊόντα της επιχείρησής σας)

Δείτε παραδείγματα της βασικής δομής του E-shop:

Φαρμακείο
Tech Shop
Scripts Shop
Satellite Shop

Επιπλέον, μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα του E-shop σας κάνοντας χρήση ενός από τα παρακάτω εικαστικά templates, ανάλογα με το αντικείμενο της επιχείρησής σας και το είδος των προϊόντων σας.

Templates: