Αλλαγή Καταχωρητή

.gr

Για να προχωρήσουμε στην μεταφορά (αλλαγή καταχωρητή) του domain name σας στην εταιρία μας θα χρειαστεί να μας γνωστοποιήσετε τον κωδικό εξουσιοδότησής (διαχείρισης) του. Στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον κωδικό μπορούμε να ζητήσουμε την αποστολή του στο εξουσιοδοτημένο email η οποία είναι η διεύθυνση που χρησιμοποιήσατε κατά την αίτηση εκχώρησης του domain name. Η μεταφορά του domain name είναι δωρεάν και δεν επηρεάζει τα στοιχεία ή την ημερομηνία λήξης του.

.com/ .net / .org / .biz / .info

Για να προχωρήσουμε στην μεταφορά (αλλαγή καταχωρητή) του domain name σας στην εταιρία μας θα χρειαστεί να μας γνωστοποιήσετε το Authorization Key/Info για το οποίο θα σας ενημερώσει ο τωρινός καταχωρητής σας. Επίσης, το domain name σας θα πρέπει να είναι σε κατάσταση Unlocked. Η χρέωση της διαδικασίας μεταφοράς είναι αντίστοιχη της ετήσιας ανανέωσης και την ολοκλήρωσή της το domain name σας θα ανανεωθεί για επιπλέον ένα έτος.

.eu

Για να προχωρήσουμε στην μεταφορά (αλλαγή καταχωρητή) του domain name σας στην εταιρία μας θα χρειαστεί να μας γνωστοποιήσετε το Authorization Code για το οποίο θα σας ενημερώσει ο τωρινός καταχωρητής σας. Η χρέωση για την μεταφορά είναι αντίστοιχη της ετήσιας ανανέωσης και η νέα ημερομηνία λήξης του domain name θα είναι ένα έτος από την ημερομηνία μεταφοράς.